Sări la conținut

TERMENI DE UTILIZARE

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

www.duomaxshop.ro – este site-ul S.C. DUOMAX EDIL ROOF SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Municipiul Oneşti, Strada Pinului, nr. 1A/15, județul Bacău, având număr de ordine în Registrul Comerțului J04/75/2020, cod unic de înregistrare fiscală RO42121695.

Utilizator – orice persoană fizică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a contului și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzilor și care conține informații despre client/cumpărător și istoricul acestuia în site.

Vânzător/Administrator – S.C. DUOMAX EDIL ROOF SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Municipiul Oneşti, Strada Pinului, nr. 1A/15, județul Bacău, având număr de ordine în Registrul Comerțului J04/75/2020, cod unic de înregistrare fiscală RO42121695.

Cumpărător – persoană fizică sau juridică care își face un cont pe site și efectuează o comandă.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui client față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

euPlatesc.ro– procesatorul de plăți integrat în site în vederea efectuării unei plați on-line cu cardul.

2. INFORMAȚII ADMINISTRATOR MAGAZIN ONLINE

Site-ul www.duomaxshop.ro este administrat de către S.C. DUOMAX EDIL ROOF SRL cu sediul social în Municipiul Oneşti, Strada Pinului, nr. 1A/15, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J04/75/2020, Cod de Identificare Fiscală RO42121695, Tel. 0799 485 485, email. comenzi@duomax.ro

3. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

S.C. DUOMAX EDIL ROOF SRL oferă accesul în magazinul online și utilizarea acestuia, sub rezerva acceptării de către client a Termenilor și Condițiilor Generale de utilizare de mai jos. Prin accesarea, utilizarea, obținerea sau achiziționarea oricărui produs, conținut, date, materiale, informații sau servicii prin intermediul magazinului nostru online, cumpărătorul este de acord să respecte Termenii și Condițiile Generale. Administratorul își rezervă dreptul de a completa sau modifica orice informație din magazinul virtual fără a anunța în prealabil utilizatorii site-ului.

Preturile pentru tigla metalica sunt valabile pentru achizitionarea unui acoperis complet.

4. DREPTURI DE AUTOR

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va descărca/utiliza conținutul magazinului online S.C. DUOMAX EDIL ROOF SRL, imagini, descrieri, elemente grafice, fără acordul scris al administratorului.

Logo-urile, reprezentările stilizate, simbolurile comerciale, imaginile statice, imaginile dinamice, textele și/sau conținutul multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a S.C. DUOMAX EDIL ROOF SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

 • Să furnizeze informații reale, corecte și actuale despre entitatea sa atunci când acestea sunt solicitate, în caz contrar există posibilitatea refuzării comenzilor;
 • Să accepte soluționarea eventualelor neconformități în termen de 30 de zile de la data sesizării acestora printr-un email adresat administratorului;
 • Să accepte TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE odată cu lansarea comenzilor și să achite contravaloarea produselor achiziționate prin metodele puse la dispoziție, la momentul transmiterii comenzii.

6. OBLIGAȚIILE VANZATORULUI

 • Să ofere în mod gratuit utilizatorilor informații profesionale cu privire la produsele si serviciile sale. Conținutul publicat în magazinul virtual are caracter orientativ. Caracteristicile produselor și documentația tehnică furnizate de producători sunt disponibile pe site în dreptul fiecărui produs/serviciu. Imaginile produselor sunt afișate cu titlu de prezentare;
 • Să contacteze clienții pentru confirmarea comenzilor, prin e-mail sau telefonic;
 • Să livreze produsele în cel mult 30 zile de la confirmarea livrării, dacă acestea sunt în stoc;
 • Să utilizeze datele personale colectate de la clienți/utilizatori în concordanță cu secțiunea Politica de Confidențialitate.

7. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

8. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI

Înscrierea de Review-uri se poate face, de către cumpărători în secțiunea “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

În momentul înregistrării unui anumit review pe site, cumpărătorii acordă administratorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare client, în momentul înscrierii de review, se angajează să respecte următoarele reguli:

 • să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării comenzii;
 • să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta altă persoană;
 • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel, inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
 • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și vânzătorul;
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către vânzător sau să înscrie review-uri care să conțină materiale de natură publicitară;
 • să nu utilizeze review-ul ca mijloc de comunicare cu vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale vânzătorului înscrise pe site;
 • fișierele încărcate să nu conțină violență, conținut pentru adulti, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientarii sexuale sau politice;
 • fișierele încărcate să nu conțină informații legate de alte persoane;
 • fișierele încărcate să nu conțină URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca vânzătorul.

9. FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

10. LITIGII

Prezentul Document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între S.C. DUOMAX EDIL ROOF SRL și clienți / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Oneşti.

DUOMAX EDIL ROOF SRL nu răspunde de prejudiciile cauzate fără culpa sa, de nefuncționarea magazinului online sau pentru cele care rezultă din imposibilitatea accesării paginilor magazinului virtual (ex: defecțiuni la rețeaua de internet). Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.